ZOYA
SHOW MORE

Art Director, Photographer, Producer: Gleb Vinogradov @glebvinogradov @tayatpro

Technical Director & Key Light: Pavel Bogdanov @pb_sb

Assistant of light: Kirill Budvejser @budvejser

Make Up: Anna Merkusheva @amerkusheva 

Make Up Assistant: Julia Kolokoltseva @yulya.chilli

Hair: Konstantin Borchininov @kostya_28

Stylist: Nadya Sokolova @sokolovaned

Stylist Assistant: Masha Gorokhovskaya @gorohmasha

Casting Director: Gulya Jafarova @gu.jfrv

Talents: 

Dmitry @imzaitsau @vprojectmodels , 

Danil @dkovalb @modus_vivendis , 

Issaya @issayasairenii @modus_vivendis

BACK TO PROJECT
NEXT PROJECT
Для телефона